ρολα καματερο

 

Χαρακτηριστικά διάτρητου Ρολλού                                                                                          Είναι ρολλό ανοικτού τύπου, για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ανοίγματα, κατάλληλο κυρίως για επαγγελματικούς χώρους. Συνδυάζει τη μέγιστη ασφάλεια με τη δυνατότητα προβολής των εμπορευμάτων τους.

 
Είναι κατασκευασμένο από προφίλ γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας που υποβάλλεται σε διάτρηση με πυκνής διάταξης και μικρής διαμέτρου Φ 2,5mm τρύπες, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει υψηλή διαφάνεια χωρίς να μειώνεται αντίστοιχα ο βαθμός ασφαλείας που παρέχει.
 
Το πάχος της χρησιμοποιούμενης λαμαρίνας είναι 1mm ώστε να μην παρουσιάζει μείωση στην αντοχή του λόγω της διάτρησης. Τα προφίλ μπορούν να βαφούν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής, για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωϊα. Το ρολλό κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν στις άκρες τους λάστιχο και βουρτσάκι.
 
Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα σε συνδυασμό με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και την συχνότητα χρήσης του.
 
Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος. Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,25mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.
 
 
 
Χαρακτηριστικά Δικτυωτού Ρολλού
 
 
Πρόκειται για ρολλά ανοικτού τύπου, κατάλληλα κυρίως για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους, που θέλουν να συνδυάσουν την ασφάλεια με την ευκολία προβολής των εμπορευμάτων τους.
 
Η “κουρτίνα” κατασκευάζεται από βέργες γαλβανισμένου σιδήρου Φ 8 mm, κυκλικής διατομής, οι οποίες αφού διαμορφωθούν σε πρέσα ενώνονται μεταξύ τους με ισχυρούς συνδέσμους σχηματίζοντας ρομβοειδή ανοίγματα σε ένα από τα παρακάτω μεγέθη:
 
17 cm x 12 cm,
10 cm x 11 cm ή
7cm x 5 cm
Τα ρολλά μπορούν να βαφούν σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων RAL ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας, που, πέρα από την αισθητική, βελτιώνει την αντοχή τους στη διάβρωση.
 
Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται είτε χειροκίνητα είτε ηλεκτροκίνητα.
 
Στα ηλεκτροκίνητα ρολλά, συνήθως εγκαθίστανται και διάφοροι αυτοματισμοί ή παρελκόμενα που αυξάνουν την ασφάλεια (φωτοκύτταρα, πρεσσοστάτες, μηχανισμός αποσύμπλεξης για χειροκίνηση ανάγκης) και την ευκολία χρήσης (ασύρματος τηλεχειρισμός ή τηλεχειρισμός με ενσύρματο μπουτόν). Το τι συνδυασμός χρειάζεται κάθε φορά, εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας και τη χρήση του ρολλού.
 
Το τελευταίο προφίλ του ρολλού (κατωκάσι ή ποδιά) είναι κλειστού τύπου και ενισχυμένο για να δίνει μεγαλύτερη στιβαρότητα στην κουρτίνα του ρολλού.
 
Τα δικτυωτά ρολλά εφοδιάζονται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1.25 mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.
 
 
 
 
 
Χαρακτηριστικά Ρολλού μονού τοιχώματος από χαλύβδινο προφίλ.
 
 
 
Είναι ρολλό κλειστού τύπου, κατάλληλο για βιομηχανίες, γκαράζ και καταστήματα.
 
Κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα που μπορεί να βαφεί σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ηλεκτροστατικής βαφής για αντοχή στη διάβρωση και μακροζωϊα.
 
Το πάχος ατης λαμαρίνας είναι από 0,6mm έως 1,2mm ανάλογα με τις διαστάσεις του ανοίγματος και τις απαιτήσεις σε αντοχή.
 
Η λειτουργία του ρολλού μπορεί να γίνεται χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα σε συνδυασμό με κατάλληλους μηχανισμούς ανάλογα με τις διαστάσεις και την συχνότητα χρήσης του.
 
Το ρολλό κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι είναι δυνατό να φέρουν στις άκρες τους λάστιχο και βουρτσάκι.
 
Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό λάστιχο στο σημείο επαφής με το έδαφος. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής είναι δυνατό να τοποθετηθούν ειδικά διαφανή πλαστικά τζαμάκια για φωτισμό και επιτήρηση του χώρου που καλύπτει το ρολλό.
 
Εφοδιάζεται με κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,25mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το ρολλό.